rolnicy w polsce
Minister Rolnictwa ogłosił dzisiaj plan wypłaty znaczących środków dla rolników z Krajowego Programu Ochrony Roślin (KPO), co stanowi istotne wsparcie dla sektora rolniczego. Inicjatywa ta ma na celu...
Z danych GUS wynika, że ceny mieszkań w Polsce stale rosną, jednak w ostatnim czasie tendencja ta zaczyna słabnąć. Wśród ekonomistów pojawiają się też głosy, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się nieznacznego...